நானும் உடனே மந்திரியாகணும்-பகுதி-4

முதல் பாகம்

இரண்டாம் பாகம்

மூன்றாம் பாகம்

வயிறு எரிய வைக்கும் புள்ளி விவரங்கள்

E.அகமது (வெளியுறவுத் துறை இணை அமைசசர்

அமைச்சராக இருந்த நாட்கள் 1,287
மொத்தப் பயணங்கள் 79
அலுவலர் ரீதியானது 76
சொந்தப் பயணம் 3
வெளிநாட்டில் இருந்த நாட்கள் 232
அலுவல் ரீதியானது 220
சொந்தப் பயணம் 12
பயண தூரம் 6,13,277 கி.மீ.
அரசு செல்வு 1.37 கோடி

வயலார் ரவி (வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் துறை)

பயணங்கள் 18
பயண தூரம் 2,83,036 கி.மீ.
செலவு 1.14 கோடி

மணி ஷங்கர் அய்யர் (பஞ்சாயத்துராஜ் அமைச்சர்)

பயணங்கள் 17
பயண தூரம் 2,09,239 கி.மீ.
செலவு 40 லட்சம் (சில கணக்குகள் இன்னமும் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை)

அ.ராசா (தொலைத்தொடர்பு, தொழில் நுட்பம்)

பயணங்கள் 12
பயண தூரம் 1,89,994 கி.மீ.
செலவு தகவல் இல்லை.

விலாஸ் முட்டெம்வர் (மரபுசாரா எரிசக்தி இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 9
பயண தூரம் 1,56,025 கி.மீ.
செலவு 87.4 லட்சம்

சைபுதீன் சோஸ் (நீர் ஆதாரங்கள் துறை அமைச்சர்)

பயணங்கள் 9
பயண தூரம் 65,704 கி.மீ.
செலவு 14.2 லட்சம்

பிருத்விராஜ் செளகான் (பிரதமர் அலுவலக இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 9
பயண தூரம் 92,400 கி.மீ.
செலவு பற்றித் தகவல் இல்லை.

பனபகா லட்சுமி (சுகாதாரத்துறை இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 8
பயண தூரம் 1,23,811 கி.மீ.
செலவு 28.6 லட்சம்

காந்திலால் புரியா (விவசாயம், நுகர்வோர் விவகார இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 8
பயண தூரம் 1,18,769 கி.மீ.
செலவு 80.8 லட்சம்

சந்தோஷம் மோகன்தேவ் (கனரக தொழில்கள் துறை)

பயணங்கள் 8
பயண தூரம் 1,03,645 கி.மீ.
செலவு 52 லட்சம்.

சங்கர்சிங் வகேலா (ஜவுளித்துறை)

பயணங்கள் 8
பயண தூரம் 1,37,494 கி.மீ.
செலவு பற்றித் தகவல் இல்லை.

பிரேம்சந்த் குப்தா (கார்ப்பரேட் விவகாரத் துறை அமைச்சர்)

பயணங்கள் 7
பயண தூரம் 57,388 கீ.மீ.
செலவு பற்றித் தகவல் இல்லை.

அம்பிகா சோனி (சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சாரத் துறை)

வெளிநாட்டில் இருந்த நாட்கள் 23
இதில் 11 நாட்கள் எங்கேயிருந்தார் என்ற விவரம் வெளியிடப்படவில்லை.

சரத்பவார் (விவசாயம், நுகர்வோர் விவகாரம், உணவு, பொது விநியோகம்)

அமைச்சராக இருந்த நாட்கள் 1287
மொத்தப் பயணங்கள் 27
அலுவல் ரீதியானவை 7
கிரிக்கெட் வாரியத்திற்காக 17
சொந்தப் பயணம் 3
வெளிநாட்டில் இருந்த நாட்கள் 97
பயண தூரம் 2,62,592 கி.மீ.
செலவு 1.03 கோடி

காந்திசிங் (கனரக தொழில்துறை இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 6
பயண தூரம் 54,756 கி.மீ.
செலவு பற்றித் தகவல் இல்லை.

ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் (ரசாயனம், உரங்கள்)

பயணங்கள் 5
பயண தூரம் 58,640 கி.மீ.
செலவு 25.3 லட்சம்.

முரளி தியோரா (பெட்ரோலியம், இயற்கை எரிவாயு)

பயணங்கள் 5
பயண தூரம் 41,242 கி.மீ.
செலவு 12.6 லட்சம்

பி.கே.ஹந்திக் (ரசாயனம், உரங்கள் இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 5
பயண தூரம் 51,819 கி.மீ.
செலவு 69,000

அகிலேஷ் பிரசாத் சிங் (விவசாயம், நுகர்வோர் இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 5
பயண தூரம் 79,663 கி.மீ.
செலவு 30.5 லட்சம்

பிரணாப் முகர்ஜி (வெளியுறவுத் துறை)

பயணங்கள் 33
வெளிநாட்டில் இருந்த நாட்கள் 115
பயண தூரம் 3,09,145 கி.மீ.
செலவு 86 லட்சம்

சூர்யகாந்தா பாட்டீல் (கிராமப்புற மேம்பாடு)

பயணங்கள் 3
பயண தூரம் 30,656 கி.மீ.
செலவு பற்றித் தகவல் இல்லை.

சிவ்ராஜ் பாட்டீல் (உள்துறை)

பயணங்கள் 4
பயண தூரம் 24,736 கி.மீ.
செலவு பற்றித் தகவல் இல்லை.

டி.ஆர்.பாலு (கப்பல், சாலை, போக்குவரத்துத் துறை)

பயணங்கள் 4
பயண தூரம் 73,429 கி.மீ.
செலவு 14.1 லட்சம்

மஹாவீர் பிரசாத் (சிறிய நடுத்தரத் தொழில் துறை)

பயணங்கள் 4
பயண தூரம் 60,706 கி.மீ.
செலவு பற்றித் தகவல் இல்லை.

ரகுவன்ஷ் பி.சிங் (கிராமப்புற மேம்பாட்டுத் துறை)

பயணங்கள் 4
பயண தூரம் 42,078 கி.மீ.
செலவு பற்றித் தகவல் இல்லை.

தின்ஷா ஜே.படேல் (பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு)

பயணங்கள் 4
பயண தூரம் 93,512 கி.மீ.
செலவு 15.7 லட்சம்

எஸ்.ஜெய்பால் ரெட்டி (நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத் துறை)

பயணங்கள் 4
பயண தூரம் 59,180
செலவு 43 லட்சம்.

எம்.எம்.பல்லம் ராஜூ (பாதுகாப்புத் துறை இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 4
பயண தூரம் 58,630 கி.மீ.
செலவு பற்றித் தகவல் இல்லை.

எச்.ஆர்.பரத்வாஜ் (சட்டம், நீதித்துறை)

பயணங்கள் 3
பயண தூரம் 47,189
செலவு 20 லட்சம்.

சிஸ்ராம் ஓலா (சுரங்கத்துறை)

பயணங்கள் 3
பயண தூரம் 57,486 கி.மீ.
செலவு 1.17 கோடி

ஆர்.வேலு (ரயில்வே துறை இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 3
பயண தூரம் 54,529
செலவு 11.2 லட்சம்

ப.சிதம்பரம் (நிதித்துறை)

அமைச்சராக இருந்த நாட்கள் 1287
மொத்த பயணங்கள் 24
அலுவல் ரீதியாக 24
பயண தூரம் 2,60,860 கி.மீ.
செலவு 1.45 கோடி

அகிலேஷ்தாஸ் (எ·கு துறை இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 2
பயண தூரம் 31,266 கி.மீ.
செலவு இல்லை.

லாலு பிரசாத் யாதவ் (ரயில்வே துறை)

பயணங்கள் 1
பயண தூரம் 15,826 கி.மீ.
செலவு 40 லட்சம்

சந்திரசேகர் சாஹ (கிராமப்புற மேம்பாட்டுத் துறை இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 1
பயண தூரம் 12,712 கி.மீ.
செலவு 1.18 கோடி

ஸ்ரீபிரகாஷ் ஜெய்ஸ்வால் (உள்துறை இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 3
பயண தூரம் 18,481 கி.மீ.
செலவு பற்றித் தகவல் இல்லை.

பவன்குமார் பன்சால் (சட்டம், நீதித்துறை)

பயணங்கள் 2
பயண தூரம் 25,528 கி.மீ.
செலவு பற்றித் தகவல் இல்லை.

தாசரி நாராயணராவ் (நிலக்கரித் துறை இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 2
பயண தூரம் 32,382 கி.மீ.
செலவு பற்றித் தகவல் இல்லை.

நரன்பாய் ரத்வா (ரயில்வே துறை இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 2
பயண தூரம் 36,955 கி.மீ.
செலவு 20.3 லட்சம்

ஏ.கே.ஆன்டனி (பாதுகாப்புத்துறை)

பயணங்கள் 2
பயண தூரம் 17,004 கி.மீ.

ஷகீல் அகமது (தொலைத் தொடர்பு)

பயணங்கள் 2
பயண தூரம் 15,388 கி.மீ.
செலவு 2.5 லட்சம்

மீராகுமார் (சமூக நீதி மற்றும் மேம்பாட்டுத் துறை)

பயணங்கள் 3
பயண தூரம் 32,296 கி.மீ.
செலவு 8.1 லட்சம்

ராவ்இந்தர்ஜித் சிங்

பயணங்கள் 26
அலுவல் ரீதியாக 23
வெளிநாட்டில் இருந்த நாட்கள் 130
பயண தூரம் 4,99,438 கி.மீ.
செலவு 33.3 லட்சம்

ரேணுகா சவுத்ரி (பெண்கள், குழந்தைகள், மேம்பாட்டுத் துறை)

மொத்த பயணங்கள் 25
அலுவல் ரீதியாக 22
சொந்தப் பயணம் 3
வெளிநாட்டில் இருந்த நாட்கள் 112
அலுவல் ரீதியாக 101
சொந்தப் பயணம் 11
பயண தூரம் 3,17,031 கி.மீ.
செலவு 56 லட்சம்.

எஸ்.ரகுபதி (சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை)

பயணங்கள் 7
பயண தூரம் 70,416 கி.மீ.
செலவு 67,000 (ஒரு பயணத்துக்கு மட்டும்)

சுஷில்குமார் ஷிண்டே (மின்சாரத் துறை)

பயணங்கள் 6
பயண தூரம் 1,47,297 கி.மீ.
செலவு 29.2 லட்சம்

சுரேஷ் பசெளரி (தொழிலாளர் பொதுமக்கள் துறை இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 6
பயண தூரம் 85,932 கி.மீ.
செலவு 28.2 லட்சம்

ஆனந்த் ஷர்மா (வெளியுறவுத் துறை இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 30
பயண தூரம் 5,30,511 கி.மீ.
செலவு 1.33 கோடி

பிரபுல் பட்டேல் (விமானப் போக்குவரத்து)

மொத்த பயணங்கள் 41
அலுவல் ரீதியாக 16
சொந்தப் பயணம் 25
வெளிநாட்டில் இருந்த நாட்கள் 182
அலுவல் ரீதியாக 57
சொந்தப் பயணம் 125
பயண தூரம் 5,12,351 கி.மீ.
செலவு 66.5 லட்சம்

கபில்சிபல் (அறிவியல், தொழில் நுட்பம்)

அமைச்சராக இருந்த நாட்கள் 1,287
மொத்தப் பயணங்கள் 24
அலுவல் ரீதியானவை 23
சொந்தப் பயணம் 1
வெளிநாட்டில் இருந்த நாட்கள் 113
அலுவல் ரீதியானவை 106 நாட்கள்
சொந்தப் பயணம் 7 நாட்கள்
பயண தூரம் 3,97,813 கி.மீ.
செலவு 11.7 லட்சம்
அமெரிக்காவிற்கு மட்டும் 6 முறை சென்றிருக்கிறார்.
மலேசியா, சீன பயணத்தில் சீனாவில் மட்டும் 18 நாட்கள் குடியிருந்திருக்கிறார்.

பி.ஆர். கிந்தியா (பழங்குடியினர் விவகாரத் துறை)

பயணங்கள் 1
பயண தூரம் 11,846 கி.மீ.
செலவு பற்றித் தகவல் இல்லை.

கே.எச்.முனியப்பா (கப்பல், சாலை போக்குவரத்துத் துறை)

பயணங்கள் 1
பயண தூரம் 10,540 கி.மீ.
செலவு 1.4 லட்சம்

ஜி.கே.வாசன் (புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்கம்)

பயணங்கள் 1
பயண தூரம் 9,387 கி.மீ.
செலவு பற்றித் தகவல் இல்லை.

கே.வேங்கடபதி (சட்டம், நீதித்துறை இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 1
பயண தூரம் 11,572 கி.மீ.
செலவு பற்றித் தகவல் இல்லை.

எஸ்.எஸ்.பழனிமாணிக்கம் (நிதித்துறை இணையமைச்சர்)

பயணங்கள் 1
பயண தூரம் 1,370 கி.மீ.
செலவு 2.7 லட்சம்

பிரியரஞ்சன்தாஸ்முன்ஷி (தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு)

அலுவல் விஷயமாக வெளிநாட்டில் இருந்தது 20 நாட்கள்
சொந்தப் பயணம் 38 நாட்கள்

இதுவரையிலும் வெளிநாட்டிற்குச் செல்லாத அமைச்சர்கள்

எச்.எம். அம்பரீஷ் (தகவல் ஒளிபரப்புத் துறை இணையமைச்சர்)
ஜே.பி.என். யாதவ் (நீராதாரங்கள் துறை இணையமைச்சர்)
எம்.வி.ராஜசேகரன் (திட்டத் துறை இணையமைச்சர்)
மாணிக்ராவ் கவிட் (உள்துறை இணையமைச்சர்)
சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் (சமூக நீதி, மேம்பாடு)
தஸ்லீமுதீன் (விவசாயம், நுகர்வோர் விவகாரங்கள்)
வி.ராதிகா செல்வி (உள்துறை இணையமைச்சர்)

(தொடரும்)

ஐந்தாம் பாகம்

ஆறாம் பாகம்

ஏழாம் பாகம்

எட்டாம் பாகம்

2 comments:

உண்மைத்தமிழன் said...

உண்மைத் தமிழன்(15270788164745573644) said...
சோதனைப் பின்னூட்டம்..

ஏன்னா இதுக்கு ஒரு கமெண்ட்ஸ்கூட வராலைன்னா இந்தியாவுக்கே கேவலம்ல்ல..

abeer ahmed said...

See who owns adapt.com or any other website:
http://whois.domaintasks.com/adapt.com